* Bardai Online

Samaj 2005/2006 Management Committee

President Harish Karsanji Joshi
Hon. Secretary Jayesh Kalyanji Joshi
Hon. Treasurer Alpesh Chhotalal Joshi
Assistant Secretary Sheetal Prashant Joshi
Assistant Treasurer Vishnu J Joshi
Committee Members Anant Ramji Bhogaita
Chetan Bhogilal Bhogaita
Sandeep Dolat Bhogaita
Surendra Maganlal Dave
Chandrabala Harish Joshi
Harsha Jayesh Joshi
Harshad Harish Joshi
Hasmukh Vithaldas Joshi
Sanjay Ratilal Joshi
Sunil Ratilal Joshi
Tejal Hasmukh Joshi
Mohanlal Rugnath Thanki
Rahul Rajendra Thanki
Advisors Chhotalal Jethalal Joshi
Mukesh Maganlal Dave
Heena Surendra Dave.