* Bardai Online

Samaj 2007/2008 Management Committee

President Jayesh Kalyanji Joshi
Hon. Secretary Sheetal Prashant Joshi
Hon. Treasurer Alpesh Chotalal Joshi
Assistant Secretary Harshad Harish Joshi
Assistant Treasurer Umeshkumar Jivanlal Joshi
Committee Members Anantkumar Ramji Bhogaita
Surendra Maganlal Dave
Bijal Vinodchanra Joshi
Dinesh Devji Joshi
Harsha Jayesh Joshi
Kamlesh Vallabhdas Joshi
Miral Harish Joshi
Reha Vimal Joshi
Vimal Anantrai Joshi
Harish Mohanlal Pandit
Narendra Naranji Thanki
Rajendra Premji Thanki
Shantilal Mathuradas Thanki
Advisors Chhotalal Jethalal Joshi
Harish Karsanji Joshi
Dipti Thanki