Radhe Radhe Japo

Index

Radhe Radhe japo chale aaeyenge bihari (2)
Radhe Radhe rato chale aayenge bihari (2)

Aayenge bihari chale aayenge bihari (2)
Radhe Radhe … (2) Radhe Radhe Japo (2)

Radharani chanda chakor hein bihari (2)
Radharani misri to swad hein bihari (2)
Radhe Radhe … (2) Radhe Radhe Japo (2)

Radha meri ganga to dhar he bihari (2)
Radha Rani tan he to pran hein bihari
Radhe Radhe … (2) Radhe Radhe Japo (2)

Radharanini sagar tarang he bihari (2)
Radharani mohni to Mohan bihari (2)
Radhe Radhe … (2) Radhe Radhe Japo (2)

Radharani gori to sanvare bihari (2)
Radharani bholi bholi chanchal bihari (2)
Radhe Radhe … (2) Radhe Radhe Japo (2)

Radharani nathni kangan he bihari (2)
Radharani murli to tan hein bihari (2)
Radhe Radhe … (2) Radhe Radhe Japo (2)

Radhe Radhe japo chale aaeyenge bihari (2)
Radhe Radhe rato chale aayenge bihari (2)


રાધે રાધે જાપો ચાલે આયેંગે બિહારી (2)
રાધે રાધે રાતો ચાલે આયેંગે બિહારી (2)

આયેંગે બિહારી ચાલે આયેંગે બિહારી (2)
રાધે રાધે … (2) રાધે રાધે જાપો (2)

રાધારાની ચાંદ ચકોર હેઇન બિહારી (2)
રાધારાની મીસરી તો સ્વાદ હેઇન બિહારી (2)
રાધે રાધે … (2) રાધે રાધે જાપો (2)

રાધા મેરી ગંગા તો ધાર  બિહારી (2)
રાધા રાની તન હે તો પ્રાણ હેઇન બિહારી
રાધે રાધે … (2) રાધે રાધે જાપો (2)

રાધારનીની સાગર તરંગ હે બિહારી (2)
રાધારાની મોહની તો મોહન બિહારી (2)
રાધે રાધે … (2) રાધે રાધે જાપો (2)

રાધારાની ગોરી તો સંવારે બિહારી (2)
રાધારાની ભોળી ભોળી ચંચલ બિહારી (2)
રાધે રાધે … (2) રાધે રાધે જાપો (2)

રાધારાની નાથની કંગન હે બિહારી (2)
રાધારાની મુરલી તો તન હેઇન બિહારી (2)
રાધે રાધે … (2) રાધે રાધે જાપો (2)

રાધે રાધે જાપો ચાલે આયેંગે બિહારી (2)
રાધે રાધે રાતો ચાલે આયેંગે બિહારી (2)

Index Page