Shivratri 2006

OUR Samaj held Shivratri 2006 celebrations with Jai bardai Melodies (the Samaj’s Music Group) and members from OUR Samaj performing bhajans. Here we present these recordings for you to enjoy.

1 – Shlok

2 – Pratham Pela (Ganesh)

3 – Om Shiva Bhajan

4 – Hanuman Chalisa

5 – Shree Ram Chandra

6 – Arji Amari

7 – Hare Hare Mahadev

8 – Lal Kanaiyo Gopal Kanaiyo

9 – Prabu Tare Tare Tu

10 – Jivan Ki Gharia (Ohm Japoa)

11 – Sant Na Charane Sheesh Namamo

12 – Hare Ohm Vittala

13 – Kal Ni Koy Ne Khabar Nathi

14 – Mahima Motao Hari Na Nam

15 – Hare Tari Dhol Dhajaye Bharake

16 – Hare Tu Gadu Maru Kya Lay Ja Kay Na Janu

17 – Shlok

18 – Hare Hare Bhora Shambhu

19 – Vela Vela Avo

20 – (Unknown bhajan)

21 – Itni Shakti

22 – Hari Na Bhajan Veena

23 – Hare Ohm

24 – Sant Jamva Padharao

25 – Anand Mangal (Arti)